Program konferencie

Nenechajte si újsť silný program, ktorý sme pre vás pripravili.

Otvorenie konferencie

clock 09:00 - 09:15

Úvodné slová od moderátorov konferencie

 • Ľudovít Boledovič, Peter Kormanec
 • IPA Slovakia, s.r.o.

Potenciály a výzvy v údržbe zameranej na budúcnosť

clock 09:15 - 10:10

MODERNÉ TRENDY A VÝZVY V ÚDRŽBE

Požiadavky na budúce orientovanie údržby
Inteligentná údržba pomocou vzájomného prepojenia dát
Ukážky niekoľkých príkladov výskumu a priemyselných projektov

 • Robert Glawar
 • Fraunhofer Austria Research

Napojenie potrieb údržby v súlade s nárokmi definovanými v Industry 4.0 / Aplikácie termovízie v priemyselných podnikoch

clock 10:40 - 11:35

MODERNÉ TRENDY A VÝZVY V ÚDRŽBE

 • Jozef Šiška
 • Klüber Lubrication Austria

Diagnostika koreňových príčin poškodenia ložísk a mechanických upchávok čerpadiel

clock 11:35 - 12:15

MODERNÉ TRENDY A VÝZVY V ÚDRŽBE

 • Ondrej Valent
 • CMMS, s.r.o.

Obed

clock 12:15 - 13:15

Aby údržba mala zmysel

clock 13:15 - 13:55

ZMENY V SYSTÉME ÚDRŽBY A ICH ZMYSEL

 • Drahoslav Feit
 • ACO Industries, k.s.

Ako motivovať k zmene? / Sprievodca rozhovorom a praktické rady pre údržbára

clock 14:15 - 14:55

ZMENY V SYSTÉME ÚDRŽBY A ICH ZMYSEL

Prednáška je zameraná na tému motivácie jednotlivca a skupín. Autor čerpá zo svojich skúseností zo školení a koučingu zamestnancov z výrobných podnikov na Slovensku a v Českej republike. V prednáške je načrtnutý návod, ako meniť myslenie a postoje ľudí v súvislosti s realizovanými zmenami s cieľom využitia potenciálu ľudí. Ide o kombináciu koučovacieho prístupu a Balintovskej skupiny, ako metódy riešenia problémov. Prednáška je venovaná zmenovému správaniu, iniciácii a riadeniu zmien s možnosťami motivácie ľudí.

 • Henrich Chomist
 • IPA Slovakia, s.r.o.

Systém údržby v spoločnosti Volkswagen Slovakia

clock 14:55 - 15:35

ZMENY V SYSTÉME ÚDRŽBY A ICH ZMYSEL

 • Jozef Štanglovič
 • Volkswagen Slovakia, a.s.

Hodnotenie údržby na základe KPI ukazovateľov

clock 15:55 - 16:35

HODNOTENIE VÝKONNOSTI ÚDRŽBY A JEJ OPTIMALIZÁCIA

Zmysel a význam ukazovateľov KPI v údržbe SaZ
Predstavenie systému riadenia a ukazovateľov údržby Českej zbrojovky, a.s.
Podrobnejšia analýza KPI ukazovateľov roku 2016, kritéria, trendy a porovnanie s rokom 2015

 • Tomáš Tinka, Michal Kiss
 • Česká zbrojovka a.s.

Optimalizácia skladov náhradných dielov v informačnom systéme

clock 16:35 - 17:15

HODNOTENIE VÝKONNOSTI ÚDRŽBY A JEJ OPTIMALIZÁCIA

Optimalizácia skladov náhradných dielov made by IPA - INSEKO
Aplikácia v informačnom systéme

 • Miroslav Šandor
 • INSEKO, a.s.

Večerný program

clock 18:00 - 00:00

Raut, neformálna diskusia a networking

Moderné trendy a výzvy v údržbe / Budovanie a optimalizácia stratégie údržby

clock 08:30 - 10:20

Moderovaná diskusia s prednášajúcimi

 • Ľudovít Boledovič, Peter Kormanec
 • IPA Slovakia, s.r.o.

Ukončenie prednáškovej a diskusnej časti

clock 10:20 - 10:30

 • Ľudovít Boledovič, Peter Kormanec
 • moderátori
 • IPA Slovakia, s.r.o.

Exkurzia v spoločnosti Volkswagen Slovakia, Bratislava

clock

Spoločný presun autobusom z hotela.
1. skupina účastníkov odchádza z hotela o 09:45 a absolvuje prehliadku závodu 10:30 - 12:15. Predpokladaný návrat do hotela je o 13:00.
2. skupina účastníkov odchádza z hotela o 11:45 a absolvuje prehliadku závodu 12:30 - 14:00. Predpokladaný návrat do hotela je o 14:45.