Registrácia

Do 31. 1. 2017 - 350 Eur bez DPH / Do 28. 2. 2017 - 400 Eur bez DPH / Od 1. 3. 2017 - 450 Eur bez DPH / Pri registrácii 2 a viac osôb získate výhodnejšiu cenu s 10 % zľavou.

 

Kontaktná osoba, ak je iná, ako účastník konferencie

 
 

Odkiaľ ste sa dozvedeli o tejto konferencii?

Získavate 1+1 vstupenku zadarmo

Zmazať účastníka

+ Pridať ďalšieho účastníka

Cena: € bez DPH

 
Celé znenie nájdete tu.

Účastnícky poplatok sa hradí na základe zálohovej faktúry, zasielanej pred uskutočnením akcie na adresu objednávateľa. V prípade záujmu o inú formu úhrady účastníckeho poplatku nás informujte pri registrácii alebo emailom: info@ipaslovakia.sk.