Fórum praktickej údržby19. - 20. 3. 2019, TrnavaVýhodná registrácia s exkurziou

Skutočné údržbárske fórum s ľuďmi a situáciami, ktoré riešite aj vy

Od roku 2012 spája dvojdňová konferencia vyše 200 technických manažérov a pracovníkov v oblasti údržby. Pravidelne v marci sa prídu inšpirovať od rečníkov aj medzi sebou navzájom. Na výbere rečníkov si dávame každý rok záležať a poctivo sa vopred pripravujeme spolu s nimi, aby vám predstavili ich jedinečnú kultúru, unikátny obraz o systéme údržby a analýze činnosti ich údržby. Druhý deň nasleduje moderovaná diskusia, počas ktorej rečníci podrobne zodpovedia otázky účastníkov. Uvedomujeme si, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť, preto záver konferencie patrí exkurzii vo výrobných spoločnostiach. Tentokrát si účastníci môžu vybrať zo spoločností ZF Slovakia alebo Groupe PSA Slovakia.

Čo vás čaká na Fóre praktickej údržby?

10 prednášok
Panelová diskusia
Exkurzia pre prvých 130 účastníkov
Nové kontakty a komunita
Trendy a inšpirácie
Večerný program

Rečníci
Pozývame rečníkov, s ktorými si dopredu prejdeme prednášky a vieme, že vám odovzdajú to najlepšie zo svojej praxe

Ivan Dulovič - IPA SlovakiaIvan DulovičManažér pre údržbu, Johns Manville Slovakia
VYUŽÍVANIE SOFTVÉROVEJ TECHNOLÓGIE REÁLNEHO ČASU PRE SLEDOVANIE STAVU ZARIADENÍ VO VÝROBE A ÚDRŽBE. Člen manažmentu, vedie 15. rok Úsek údržby v závode Johns Manville Slovakia v Trnave, vyrábajúcom sklenené vlákna, využívané v kompozitných materiáloch. Zaviedol program manažmentu zmien, dispečing operatívnej údržby a podrobné plánovanie a rozvrhovanie údržby. Okrem centrálnej údržby výrobných zariadení má na starosti aj obslužné prevádzky, energetiku a správu majetku.
Milan Obuch - IPA SlovakiaMilan ObuchVedúci centrálnej údržby, Volkswagen Slovakia
NOVÉ TRENDY V ÚDRŽBE VÝROBNÝCH ZARIADENÍ. Milan Obuch je členom manažmentu v spoločnosti Volkswagen Slovakia. Od roku 1999 zastával v podnikovej štruktúre viaceré riadiace funkcie, za zmienku stojí riadenie projektu „štíhla výroba“ na oddelení priemyselného inžinierstva, neskôr riadil projekt karosárne New Small Family. Od roku 2017 je vedúcim centrálnej údržby výrobných zariadení, kde sa venuje okrem riadenia operatívnej časti údržby aj nasadeniu inovatívnych riešení a nových technológií v oblasti prediktívnej údržby.
Štefan Bartek - IPA SlovakiaŠtefan BartekHlavný inžinier riadenia procesov údržby, SLOVNAFT
Je členom tímu, zaoberajúcim sa implementáciou spoľahlivostných metód riadenia údržby v spoločnosti Slovnaft, a.s. Zabezpečuje a riadi aplikáciu týchto metód v IS systéme riadenia údržby a pripravuje analýzy podporujúce identifikáciu kritických zariadení. Spolupracuje na budovaní systému stratégie preventívnej údržby v spoločnosti.
Ivan Jaček - IPA SlovakiaIvan JačekVedúci technického oddelenia, I.D.C. Holding, Pečivárne Sereď
MODERNÁ ÚDRŽBA V POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE. Pracoval ako operátor na rôznych zariadeniach aj ako údržbár v dielňach. Vyskúšal si riadiť údržbu areálu a teraz je na pozícii, kde je zodpovedný za chod všetkých výrobných liniek, až po vzduchotechniku, kanalizáciu, emisie, osvetlenie, všetko spojené s chodom fabriky, kde pracuje takmer 1000 ľudí. Je údržba strojov v potravinárskom priemysle iná? V prednáške sa bude venovať modernej údržbe v potravinárskom priemysle.
Marcel Dubec - IPA SlovakiaMarcel DubecLean Manager, Danfoss Power Solutions
Je členom globálneho tímu Manufacturing Excellence Danfoss Power Solutions. Zaoberá sa optimalizáciou výrobných a administratívnych procesov. Je zodpovedný za implementáciu Danfoss Produktivity Programu do praxe. Riadi a spolupracuje na strategických firemných projektoch Lean/SixSigma. Predtým pracoval na pozícii priemyselného inžiniera v Continental Matador Truck Tires s.r.o. v Púchove. Kariéru začínal ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave Matador Púchov.
Vlastimil Braun - IPA SlovakiaVlastimil BraunKonateľ, COMPAS automatizace
DIGITÁLNA TOVÁREŇ A PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE. ČO SÚ SKUTOČNÉ CIELE INDUSTRY 4.0 V OBLASTI RIADENIA VÝROBNÝCH PROCESOV A ÚDRŽBY. Vlastimil Braun sa okrem strategického manažmentu zaoberá rozvojom komplexného riadenia Digitálnej továrne vo fáze životného cyklu "výroba" s cieľom plnej digitalizácie procesov a funkcií riadenia výroby ako aj vývoju riešení vízie Industry 4.0. Zároveň rieši propagáciu (business development
Šárka Novotná - IPA SlovakiaŠárka NovotnáTechnical Sales Manager, ADDINOL Central Europe
Po úspešnom absolvovaní VŠCHT a Prahe, FTOP, Ústav technológie ropy a petrochémie v roku 20003 pôsobí v petrochemickom priemysle. Od roku 2008 pracuje v spoločnosti ADDINOL Central Europe na pozícii technicko-obchodného manažéra zabezpečujúceho legislatívne zázemie, technickú podporu a obchodnú činnosť.
Martina Jankolová - IPA SlovakiaMartina JankolováLektor, kouč, IPA Slovakia
Počas 20 ročnej praxe sa venuje oblastiam rozvoja komunikácie, spolupráce a firemnej kultúry. Pôsobí ako lektor a kouč rozvojových manažérskych aktivít v mnohých výrobných spoločnostiach na Slovensku a v Českej republike. V programe TPM Expert sa venuje téme riadenia zmeny.
Miroslav Tománek - IPA SlovakiaMiroslav TománekObchodný riaditeľ, BARTECH SLOVAKIA
EVIDENCIA MONTÁŽNYCH PRÍPRAVKOV A ICH ÚDRŽBY V PROCESE VÝROBY. Počas 12 ročného pôsobenia v spoločnosti BARTECH SLOVAKIA pracoval na projektoch zavádzania zberu dát z výroby a riešenia vnútropodnikových logistických procesov. Aktuálne rieši hlavne projekty zamerané na zber dát v strojárskej a elektrotechnickej výrobe. Spoločnosť BARTECH SLOVAKIA poskytuje komplexné riešenia pre automatickú identifikáciu s využívaním najnovších technológií snímania 1D/2D kódov a RFID.

Napísali o konferencii

Vyjadrenia účastníkov, ktorí navštevujú konferenciu opakovane
Dojem bol super, zaujali ma nové technické riešenia diagnostík zariadení.
Matej Pečarka Vedúci údržby, INA Kysuce, s.r.o.
Velmi příjemné a otevřené setkání lidí pojících pouto dosažení lepších výsledků v oblasti péče o stroje a zařízení sdílením vzájemných zkušeností.
Miroslav Labaj Výrobní ředitel, Kovárna VIVA, a.s.
Bol som príjemne prekvapený. Získal som niekoľko nových podnetov pre zdokonalenie v oblasti plánovania.
Igor Marčan Hlavný plánovač údržby, Johns Manville Slovakia, a.s.

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Holiday Inn Trnava
Hornopotočná 5
917 01 Trnava