Fórum praktickej údržby22. - 23. 9. 2020, TrnavaRecesia v hospodárstve je priestor na zmeny k lepšej údržbeRegistrácia

 Vážení účastníci a záujemcovia o konferenciu,

v pôvodnom termíne 24. - 25. 3. 2020 sa Fórum praktickej údržby nekonalo z dôvodu zákazu organizácie akcií v súvislosti s ochorením COVID-19. Konferenciu sme presunuli na jesenný termín 2020. Registrácia na konferenciu ostáva otvorená.

Tešíme sa na vás v dňoch 22. - 23. 9. v Trnave. Vaša IPA Slovakia

Od roku 2012 spája dvojdňová konferencia odborníkov a pracovníkov v oblasti údržby. Pravidelne v marci sa prídu inšpirovať od rečníkov aj medzi sebou navzájom.

Priestor na spracovanie dojmov, neformálnu diskusiu či nadviazanie nových pracovných kontaktov i priateľstiev, vytvorí večerný program, bodka za prvým dňom konferencie. Ten druhý ponúkne odpovede na otázky súvisiace s najčastejšími problémami, riadením a organizáciou údržby. Spoločne s vami vytvoríme moderovaný workshop – živú debatu s hosťami fóra.

Ani tento rok nevynecháme exkurzie vo výrobných spoločnostiach, ako bonus pre prvých prihlásených účastníkov. Svoj pohľad na zlepšenie údržby vám predostrú technickí pracovníci vo firmách BOGE Elastmetall Slovakia, I.D.C. Holding a Group PSA Slovakia.

Ľudovít Boledovič a Bronislav Balga, moderátori

Čo vás čaká na Fóre praktickej údržby?

Prednášky z praxe
Odborná diskusia
Exkurzie do výrobných spoločností
Nové kontakty a komunita
Trendy a inšpirácie
Večerný program

Rečníci 2020

Radim Kudrna - IPA SlovakiaRadim KudrnaEngineering Manager, Euro Support Manufacturing Czechia
Má 30 rokov skúseností na rôznych pozíciách v údržbe a inžinieringu. Pracoval v niekoľkých firmách v odvetviach - energetika, potravinárstvo, automotive, zbrojný a chemický priemysel. V 4 firmách bol zodpovedný za zavádzanie TPM.
Tomáš Luňáček - IPA SlovakiaTomáš LuňáčekManažér technickej podpory, Stäubli Systems
V spoločnosti Stäubli pôsobí od roku 2007, v súčasnej dobe ako manažér technickej podpory divízie fluidných konektorov, a to pre viac ako 7 krajín v strednej a východnej Európe. Vďaka jeho bohatým skúsenostiam a praxi pôsobí tiež ako špecialista na multinapojenia, najmä pre špeciálne aplikácie, ktoré vytvára zákazníkom na mieru.
Jaromír Peterka - IPA SlovakiaJaromír PeterkaMajiteľ spoločnosti, FOXON, s.r.o.
V roce 2006 založil firmu zaměřenou na opravy a prodej dílů do průmyslové automatizace. V průběhu času se začala specializovat na Průmysl 4.0 a využití internetu věcí v průmyslovém prostředí, a to nejen v ČR, ale i na Slovensku, Ukrajině a v Maďarsku. Hlavními tématy jsou pro něj především condition monitoring a standardizace sběru dat ve výrobě. A právě o výměně dat mezi systémy, o nástrojích pro sběr dat ze strojů, ukládání a distribuci dat do ERP, MESu, SAPu atd. bude mluvit.
Pavel Štika - IPA SlovakiaPavel ŠtikaVedúci výrobných služieb, Siemens, s.r.o., odstepny zavod Industrial Turbomachinery
Úlohou útvaru údržba je udržať strojový park v čo najlepšej kondícii a podporovať výrobu v prípade neočakávaných situácií ako sú napr. Výpadky strojov či poruchy. Od môjho nástupu v marci 2019 sa nám podarilo zaviesť do procesu aplikáciu FIORI a kódovník porúch, vďaka čomu sme schopní každú poruchu alebo prestoj v SIEMENS s.r.o. popísať, uložiť fotodokumentáciu problému do SAP systému a vďaka tomu mať prevádzka "pod dohľadom". Tieto nástroje a dáta v SAP ďalej využívame pre nákup náhradných dielov a mesačné reporty pre vedenie spoločnosti. V budúcnosti tieto informácie / dáta budeme využívať pre analýzu koreňovej príčiny s cieľom minimalizácie či odstránenia výskytu porúch či odstávok.
Šárka Novotná - IPA SlovakiaŠárka NovotnáTechnický manažér, ADDINOL Central Europe
Od roku 2003 pôsobí v petrochemickom priemysle, po absolvovaní VŠCHT v Prahe, FTOP, Ústav technológie ropy a petrochémie. Od roku 2008 pracuje pre spoločnosť ADDINOL Central Europe s.r.o. na pozícii technicko-obchodného manažéra zabezpečujúceho Legislatívne zázemie, technickú podporu a obchodnú činnosť.
Henrich Chomist - IPA SlovakiaHenrich ChomistKouč, lektor, IPA Slovakia
Vyše 15 rokov praxe trénera a školiteľa manažérskych a obchodných zručností v oblasti psychologického poradenstva. Zameriava sa na lektoring (komunikácia, manažérske zručnosti, budovanie tímov, motivácia, riešenie, konfliktov, vedenie ľudí, firemná kultúra a iné
Ivan Gallo - IPA SlovakiaIvan GalloZakladateľ a CEO, East-Gate Automation
25 rokov zavádza systémy pre riadenie výroby, údržby, kvality a logistiky vo výrobných korporáciách. Pracoval na vývoji riešení pre automatizáciu kritických podnikových procesov, hlavne v oblasti výroby a logistiky. Bol zodpovedný za zavedenie ERP systémov vo viacerých závodoch v rôznych krajinách. V roku 2005 založil spoločnosť East-Gate, ktorá vyvíja a dodáva systémy pre automatizáciu biznis procesov vo výrobe, údržbe a logistike. Medzi zákazníkov East-Gate patrí 20 globálnych výrobných korporácií na 4 kontinentoch.

Moderátori

Ľudovít Boledovič - IPA SlovakiaĽudovít BoledovičKonateľ a projektový manažér, IPA Slovakia
Garant a moderátor Fóra praktickej údržby, ktoré pripravuje od začiatku v roku 2012 bez prestávky. Špecializuje sa na zavádzanie systémov riadenia údržby, ich optimalizáciu, rýchle pretypovanie strojov a liniek – SMED, analýzu a optimalizáciu procesov výrobných liniek. Skúsenosti zo stoviek projektov budovania útvarov údržby na Slovensku a v zahraničí odovzdáva každý rok zákazníkom formou projektov a tréningov ako TPM Expert, Manažér údržby Expert, Deň údržbárov.
Bronislav Balga - IPA SlovakiaBronislav BalgaProjektový manažér, IPA Slovakia
Špecializuje sa na metódy štíhlej výroby, systémy riadenia údržby, optimalizáciu v energetike, dizajn systémov automatizácie, koncept produktívnej údržby. Zúčastnil sa na projekte Optimalizácia a automatizácia výrobnej linky v Nemecku, a tiež projektu s názvom Výstavba výrobného závodu v Kazachstane. Spolupodieľa sa na tvorbe nového konceptu vzdelávania a projektu s názvom Expert štíhlej údržby formou P-Learning.

Napísali o konferencii

Stretnutie ukazuje možnosti, trendy, je to možnosť ako získať informácie a kontakty. Každý rok som niekoľko nápadov implementoval v našej firme.
Karol Hönsch BSH Drives and Pumps ,
Fórum praktickej údržby je jedno z mála profesních setkání pracovníků z oblastí údržby vždy prinášající nové prvky inspirace směreni do budoucnosti.
Petr Matějíček Kovárna VIVA,
Výborný program, zvolené témy a moderovanie. Tieto dva dni mi dali priestor na odstúpenie od dennej rutiny a možnosť zhodnotiť to, čo máme zavedené a na čom je potrebné pracovať. Uvedomil som si dôležitosť zberu a vyhodnocovaní dát.
Tomáš Dubnický Velux,

Gold Partner

Silver Partner

Partner

Mediálni partneri

Holiday Inn Trnava
Hornopotočná 5
917 01 Trnava