2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012    

2018

  1. Podporné systémy a vzdelávanie pre novú generáciu údržbárov, Ján Hric, Kia Motors Slovakia
  2. Synergie outsourcingu údržby, Martin Gregáň, SIPRIN
  3. Life management - údržba údržbára, Henrich Chomist, IPA Slovakia
  4. Moderné prístupy údržby v priemyselných podnikoch, Bronislav Balga, IPA Czech
  5. Údržba a hologramy = využitie rozšírenej reality v praxi, Jiří Tomek, We Refactor IT
  6. Integrácia prediktívnej údržby do priemyslu 4.0, Ján Liguš, M-D-J
  7. Prediktívna údržba v praxi a jej prínosy, Karol Hönsch, BSH Drives and Pumps
  8. Monitoring stavu olejov a správna interpretácia výsledkov analýz - účinný nástroj znižovania poruchovosti, Peter Jaška, AutoMax Slovakia