21.03.2023     22.03.2023    

21.03.2023

08:00 - 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:15

Otvorenie XI. ročníka konferencie

Ľudovít Boledovič a Marián Hodás, moderátori
09:15 - 10:00

Organizácia údržby v spoločnosti Jaguar Land Rover


• Spoločnosť Jaguar Land Rover
• Centralizovaná údržba vo firme
• Využívanie dát na riadenie PM
Vladimír Frolek, Jaguar Land Rover
10:00 - 10:45

Tvorba a inovácia procesu údržby za účelom efektívneho riadenia a hodnotenia efektívnosti prostredníctvom špecializovaných aplikácií


• Zber a analýza dát
• Eskalačný proces
• Správa náhradných dielov EAM HxGN
• Preventívna údržba, efektívne riadenie personálu
Mário Pečimúth, IAC Group Slovakia, Lozorno
10:45 - 11:15

Prestávka na kávu a networking

11:15 - 12:00

TPM akadémia – vzdelávanie údržbárov a nastavovačov s využitím e-learningu / CZ


• Údržbárska akadémia ako súčasť TPM akadémie
• Vzdelávanie nastavovačov cez údržbárov
• E-learning vzdelávanie v "dobe covidovej"
Václav Šimek, Ladislav Vlček a Vlastimil Myška, Vitesco Technologies
12:00 - 12:45

EHS zabezpečenie energií v linkách. Riešenie a odstraňovanie porúch v pracovnom móde.


• LOTO komponenty a osobné zámky
• Označenie potencionálne nebezpečných energií
• Implementácia kamier a pomocnej techniky
• Odhaľovanie porúch vo vnútornej časti výrobných zariadení bez vstupu technika údržby
Juraj Vaľko, Constellium Automotive Žilina
12:45 - 13:45

Spoločný obed

13:45 - 14:30

Každý sme jedinečný a každý máme talent. Aj v údržbe!


• Všetci máme talent! Vedeli ste to? Aj údržbári. Všetci sme výnimoční, avšak každý inak.
• Tímy údržbárov a rôznorodosť ich talentov
• Talent je odpoveď na potenciál človeka a doplnok na to, v čom nie som až tak dobrý
• Ako pracovať a premeniť talent na silnú stránku a dosiahnuť tak vyššiu výkonnosť, ziskovosť a angažovanosť
Vladimíra Sarvašová, IPA Slovakia - externý partner
14:30 - 15:15

Reverzný inžiniering v údržbe


• Čo je reverzný inžiniering
• Využiteľnosť v údržbe
• Prístupy a prínosy
Peter Baranec, TACT
15:15 - 15:45

Prestávka na kávu a networking

15:45 - 16:30

Praktické aplikácie filtračných technológii v oblasti hydraulických olejov, prevodových olejov a procesných kvapalín


• Filtre a filtračné médiá, druhy a použitie
• Diagnostika olejov a procesných kvapalín
• Doplnková by-pass filtrácia a filtračné zariadenia
• Praktické ukážky
Peter Demian a Ondrej Tomčík, Filter Technik Slovakia,
16:30 - 17:15

Chytré okuliare s rozšírenou realitou pre digitalizáciu údržby / CZ


• Čo je AR, MR, VR, XR?
• Prehľad chytrých okuliarov
• Hlavné výhody digitalizácie údržby
• Príklady z praxe a úspešné realizácie - Zefektívnenie procesu údržby u zákazníkov
Tomáš Vravko, AYES
17:15 - 18:00

Sledovanie údžby foriem,náradia a prípravkov v procese výroby


• Prečo evidovať pohyb foriem a ostatných prípravkov používaných vo výrobnom procese?
• Akým spôsobom označiť formy a prípravky? Ktoré faktory sú rozhodujúce?
• Sledovanie samotného priebehu údržby foriem, prípravkov...
• Plánovanie údržby ako nástroj znižovania nákladov
• Reporty, ktoré pomáhajú zlepšovať výrobné procesy
Miroslav Tománek, BARTECH SLOVAKIA
18:00 - 19:00

Prestávka na ubytovanie a networking

19:00 - 22:00

Večerný program s rautom

22.03.2023

08:30 - 09:15

Kategorizácia robotov ABB z hľadiska prevádzky


• Metodika posudzovania prevádzkových parametrov robotov so zameraním na diagnostiku, údržbu a posúdenie prevádzkového zaťaženia
• Hlavné faktory ovplyvňujúce životnosť robotov
• Typy prevádzky z pohľadu životnosti a údržby
Jozef Bernáth, ABB
09:15 - 10:00

Musí byť CMMS software ušitý na mieru? Možnosti otvorenej architektúry CMMS softwarov pre samovylepšovanie údržbármi.


• Základné problémy s informačným systémami pri riadení údržby
• Je vhodnejšie CMMS z krabice alebo CMMS šité na mieru?
• IIoT platformy a ich využitie
• Otvorené možnosti pre samovylepšovanie údržbármi
Ján Rofár, ai crowd
10:00 - 10:30

Prestávka na kávu a networking

10:30 - 12:00

Moderovaná diskusia s rečníkmi

12:00 - 12:30

Prestávka na občerstvenie

12:30 - 14:30

EXKURZIE VO FIRMÁCH

12:30 - 14:30

JAGUAR LAND ROVER, NITRA

12:30 - 14:30

HKS FORGE, TRNAVA

Zmena programu je vyhradená.