1. deň     2. deň    

Utorok, 22. 9. 2020

08:00 - 08:50

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:15

Otvorenie konferencie

Moderátori
Ľudovít Boledovič a Bronislav Balga - IPA Slovakia, s.r.o.
09:15 - 10:00

Integrovaná agilná údržba

Procesy údržby nie sú izolované. Zdieľaním informácií údržby s výrobou, logistikou a kvalitou sa dosahuje synergia, efektivita a agilita. Ako pomocou mobility dosiahnuť, aby sa tieto procesy navzájom podporovali, aby správne informácie boli dostupné kedykoľvek a kdekoľvek a ako zabezpečiť schopnosť okamžite reagovať a rozhodovať?
Ivan Gallo - EAST GATE Automation, zakladateľ spoločnosti
10:00 - 10:45

Kategorizace strojů a plánování údržby v zákazkové výrobě


• Prezentace může pomoci pracovníkům údržby ve firmách, kde se vyrábí zakázková výroba v rozdílných objemech a kde se flexibilně mění priority pro využití strojů každým dnem.
• Cílem je poskytnout pracovníkům údržby pohled na metodické definování oblastí pro provádění údržby, kde jsou efektivně využíváni údržbáři.
Radim Kudrna - Euro Support Manufacturing Czechia, Průmyslový inženír
10:45 - 11:15

Prestávka na kávu a networking

11:15 - 12:00

Maximální efektivita olejového hospodářství ve spojení s proaktivní údržbou


• Posouzení vhodnosti používaných maziv a případné zúžení sortimentu.
• Využití tribodiagnostiky k odhalení problémů zařízení či pro nastavení správného intervalu výměny mazacího oleje.
Šárka Novotná – ADDINOL Central Europe, Technical Sales Manager
12:00 - 12:45

Ako si vybudovať svoj tím údržby

Tajomstvo úspechu budovania tímov spočíva v odomykaní potenciálu silných stránok jednotlivých členov tímu s cieľom dosiahnuť synergický efekt celého tímu. Úspech tímu sa môže dostaviť rýchlejšie, keď ľudia majú pred sebou pozitívnu inšpiráciu, zápal a ciele. Líder je práve ten, kto ovplyvňuje vnútornú motiváciu a prináša ľuďom inšpiráciu, čo sa odzrkadľuje vo vyššej spokojnosti a najmä angažovanosti pracovníkov. To ako k tomu prispieť bude obsahovým zameraním prednášky, na ktorú vás srdečne pozývam.
Henrich Chomist - IPA Slovakia, lektor a kouč
12:45 - 13:45

Spoločný obed v reštaurácii

13:45 - 14:30

Optimalizace celkové efektivity vybavení v plastikařině

Očekávání firem v plastikařině a požadavky na zkracování výrobních časů se neustále mění, během přednášky se tak posluchači budou moci dozvědět, jak je možné snižovat neproduktivní časy při výměně forem. Cílem je ukázat na příkladech z praxe, jak stabilizovat výrobní procesy a optimalizovat kvalitu vstřikovaných dílů.
• Snižování neproduktivních časů při výměně formy
• Stabilizace výrobních procesů
• Optimalizace kvality vstřikovaných dílů
Tomáš Luňáček - Stäubli systems, manažér technické podpory
14:30 - 15:00

Prestávka na kávu a networking

15:00 - 15:45

Standardizace sběru dat

V roce 2006 založil firmu zaměřenou na opravy a prodej dílů do průmyslové automatizace. V průběhu času se začala specializovat na Průmysl 4.0 a využití internetu věcí v průmyslovém prostředí, a to nejen v ČR, ale i na Slovensku, Ukrajině a v Maďarsku. Hlavními tématy jsou pro něj především condition monitoring a standardizace sběru dat ve výrobě. A právě o výměně dat mezi systémy, o nástrojích pro sběr dat ze strojů, ukládání a distribuci dat do ERP, MESu, SAPu atd. bude mluvit.
Michal Tůma - FOXON, s.r.o., CSO obchodní ředitel
15:45 - 18:30

Prestávka na ubytovanie sa a networking

18:30 - 22:00

Večerný program s rautom

Hudobné osvieženie a švédske stoly po celom dni prednášok. Nebude chýbať priestor na neformálnu diskusiu v sprievode latinských tancov.

Streda, 23. 9. 2020

08:30 - 09:00

Impulzy k zmene v údržbe

Za dlhé roky sme s vami realizovali množstvo projektov zameraných na budovanie systémov riadenia údržby a ich optimalizáciu. Máme skúsenosti od malých údržieb až po útvary údržby vo veľkých firmách všetkých výrobných odvetví od potravinárstva až po automotive. Chceme sa s vami podeliť s týmito skúsenosťami.
Ľudovít Boledovič, Bronislav Balga - IPA Slovakia, s.r.o.
09:00 - 11:00

Moderovaná diskusia s prednášajúcimi

Témy diskusie budú zostavené podľa otázok účastníkov konferencie.
Ľudovít Boledovič, Bronislav Balga - IPA Slovakia, s.r.o.
11:00 - 11:15

Ukončenie konferencie

Exkurzie - Vzhľadom na zdravotné opatrenia vo výrobných spoločnostiach sa exkurzie tento rok nemôžu konať.

12:00 - 13:00

ZRUŠENÉ - I.D.C. Holding, a.s., o.z. Pečivárne Sereď - 30 účastníkov

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. je najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva s ročnou výrobou a predajom dosahujúcim takmer 38 000 ton výrobkov a ročným obratom cca 112,6 mil. EUR. Spoločnosť vychádza z viac než 100 - ročnej tradície výroby v trnavskom závode Figaro Trnava a zo 60 - ročnej tradície výroby trvanlivého pečiva v Pečivárňach Sereď.
13:00 - 15:00

ZRUŠENÉ - Groupe PSA Slovakia - 50 účastníkov

Príbeh skupiny Groupe PSA na Slovensku má už viac ako trinásť rokov a za tú dobu stále hlbšie zapúšťa svoje korene na Slovensku. Vysoký dopyt predovšetkým po modeli Citroën C3, ktorého výroba odštartovala v septembri 2016, znamená dosahovanie nových objemových rekordov.
13:00 - 15:00

ZRUŠENÉ - BOGE Elastmetall Slovakia - 30 účastníkov

Viac ako 860 zamestnancov venuje svoje každodenné úsilie zabezpečeniu čo najkvalitnejšej výroby a poskytuje služby, ktoré oceňujú i zákazníci, ako sú značky Porsche, Ferrari, Maserati, Volvo, Fiat a ďalší. Výsledkom sú bezpečné autá so silentblokmi a plastovými komponentami ako napríklad pedálové súpravy. Okrem výroby prináša spoločnosť aj nové koncepčné riešenia. Od roku 2007 pracuje priamo v Trnave tím vývojových inžinierov, ktorí neustále inovujú diely podľa požiadaviek zákazníka.

Počet účastníkov exkurzie je obmedzený. Účasť na exkurzii je automaticky súčasťou programu pre prvých účastníkov, ktorí sú evidovaní podľa dátumu prijatia prihlášky. Exkurzie trvajú približne hodinu. Do každej spoločnosti budú organizované dve exkurzie. Každý účastník dostane vopred e-mailom organizačné informácie. Zmena programu vyhradená.