1. deň     2. deň    

Streda, 29.9. 2021

08:00 - 08:50

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:15

Otvorenie konferencie

Moderátori
Ľudovít Boledovič a Bronislav Balga - IPA Slovakia, s.r.o.
09:15 - 10:00

Organizácia práce v údržbe a budúci trend


• Špecializácia alebo multifunkčnosť
• Koľko investovať do vzdelania
• Aký je dostatočný počet zamestnancov
Marián Hodás - Kia Motors Slovakia s.r.o., A. Manager
10:00 - 10:45

Integrovaná agilná údržba

Procesy údržby nie sú izolované. Zdieľaním informácií údržby s výrobou, logistikou a kvalitou sa dosahuje synergia, efektivita a agilita. Ako pomocou mobility dosiahnuť, aby sa tieto procesy navzájom podporovali, aby správne informácie boli dostupné kedykoľvek a kdekoľvek a ako zabezpečiť schopnosť okamžite reagovať a rozhodovať?
Ivan Gallo - EAST GATE Automation, zakladateľ spoločnosti
10:45 - 11:15

Prestávka na kávu a networking

11:15 - 12:00

Kategorizace strojů a plánování údržby v zákazkové výrobě


• Prezentace může pomoci pracovníkům údržby ve firmách, kde se vyrábí zakázková výroba v rozdílných objemech a kde se flexibilně mění priority pro využití strojů každým dnem.
• Cílem je poskytnout pracovníkům údržby pohled na metodické definování oblastí pro provádění údržby, kde jsou efektivně využíváni údržbáři.
Radim Kudrna - Euro Support Manufacturing Czechia, Průmyslový inženír
12:00 - 12:45

Budovanie systému údržby v podmienkach potrvinárskeho priemyslu


• Ako sa vyrába cukrík, strojový park, štruktúra
• Reaktívna verzus preventívna údržba
• Tvorba preventívnej údržby - CILT
• Budovanie CMMS systému
• Zber dát, elektronizácia dát, náklady
• Vizuál manažment
Marek Krátky - Cloetta Slovakia s.r.o., Manažér údržby
12:45 - 13:45

Spoločný obed v reštaurácii

13:45 - 14:30

Ako si vybudovať svoj tím údržby

Tajomstvo úspechu budovania tímov spočíva v odomykaní potenciálu silných stránok jednotlivých členov tímu s cieľom dosiahnuť synergický efekt celého tímu. Úspech tímu sa môže dostaviť rýchlejšie, keď ľudia majú pred sebou pozitívnu inšpiráciu, zápal a ciele. Líder je práve ten, kto ovplyvňuje vnútornú motiváciu a prináša ľuďom inšpiráciu, čo sa odzrkadľuje vo vyššej spokojnosti a najmä angažovanosti pracovníkov. To ako k tomu prispieť bude obsahovým zameraním prednášky, na ktorú vás srdečne pozývam.
Henrich Chomist - IPA Slovakia, lektor a kouč
14:30 - 15:00

Prestávka na kávu a networking

15:00 - 15:45

Informace jako základ údržby

Informace, kodovník porúch, využití technológií na údržbě. Mít informace je základ každodenní efektivní práce, reportingu, hledání kořenové příčiny a v neposlední řadě i základ pro budoucí rozhodnutí, jakým směrem se vydat. Podělím se s vámi o praktické zkušenosti, které posunuly naši údržbu do moderní doby a změnily pohled kolegů z výroby na údržbu strojů a pracovníky údržby.
Pavel Štika - Siemens Energy, s.r.o., vedúci údržby
15:45 - 16:30

Využití chytrých brýlí v spoločnosti Vitesco Technologies s.r.o.


• Predstavenie chytrých okuliarov do priemyslu
• Praktické príklady využitia okuliarov
• Ako chytré okuliare uľahčili komunikáciu v spoločnosti Vitesco Technologies s.r.o.
Tomáš Vravko, AYES s.r.o., Sales Consultant

• Reference Vitesco Technologies
Tomáš Mizera - Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. , Maintenance Projects Leader
16:30 - 17:15

Maximální efektivita olejového hospodářství ve spojení s proaktivní údržbou

Posouzení vhodnosti používaných maziv a případné zúžení sortimentu, tzv. mazací audit. Využití tribodiagnostiky k odhalení problémů zařízení či pro nastavení správného intervalu výměny mazacího oleje.
Šárka Novotná, ADDINOL, technický manažér
17:15 - 18:30

Prestávka na ubytovanie sa a networking

18:30 - 22:00

Večerný program s rautom

Hudobné osvieženie a švédske stoly po celom dni prednášok. Nebude chýbať priestor na neformálnu diskusiu v sprievode latinských tancov.

Štvrtok, 30. 9. 2021

08:30 - 09:00

Praktické skúsenosti so zavádzaním a auditovaním údržby vo firmách

Za dlhé roky sme s vami realizovali množstvo projektov zameraných na budovanie systémov riadenia údržby a ich optimalizáciu. Máme skúsenosti od malých údržieb až po útvary údržby vo veľkých firmách všetkých výrobných odvetví od potravinárstva až po automotive. Chceme sa s vami podeliť s týmito skúsenosťami.
Ľudovít Boledovič, Bronislav Balga - IPA Slovakia, s.r.o.
09:00 - 09:45

Predikcia údržby a kvality (PMQ

Predstavíme príklady riešenia prediktívnej údržby, ako je možné optimalizovať náklady na údržbu a vyhnúť sa nežiadúcim odstávkam. Riešenie je založené na prediktívnej analýze, využíva prvky umelej inteligencie a pokročilé analytické metódy pre zvýšenie dostupnosti zariadení a minimalizáciu nákladov na údržbu. Pomáha vytvárať stratégiu údržby majetku a prechádzať z reaktívneho a preventívneho režimu do režimu prediktívneho.
Dominik Imrich - IBM Global Business Services , Dátový špecialista
09:45 - 10:30

Optimalizace celkové efektivity vybavení v plastikařině

Očekávání firem v plastikařině a požadavky na zkracování výrobních časů se neustále mění, během přednášky se tak posluchači budou moci dozvědět, jak je možné snižovat neproduktivní časy při výměně forem. Cílem je ukázat na příkladech z praxe, jak stabilizovat výrobní procesy a optimalizovat kvalitu vstřikovaných dílů.
• Snižování neproduktivních časů při výměně formy
• Stabilizace výrobních procesů
• Optimalizace kvality vstřikovaných dílů
Tomáš Luňáček - Stäubli systems, manažér technické podpory
10:30 - 11:00

Prestávka na kávu a networking

11:00 - 12:30

Moderovaná diskusia s prednášajúcimi

Témy diskusie budú zostavené podľa otázok účastníkov konferencie.
Ľudovít Boledovič, Bronislav Balga - IPA Slovakia, s.r.o.
12:30 - 13:00

Pozvanie na akcie technickej skupiny I4.0 a ukončenie konferencie