Kým dokončíme program na rok 2019, inšpirujte sa prednáškami 2018.

Utorok 13. 03. 2018

08:00 - 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:15

Otvorenie konferencie

Ing. Ľudovít Boledovič, PhD., Ing. Peter Kormanec
09:15 - 12:00

BLOK: Riadenie údržby a rozvoj ľudí

09:15 - 10:00

Podporné systémy a vzdelávanie pre novú generáciu údržbárov

Zástupca manažéra údržby motorárne, KIA MOTORS Slovakia, s.r.o.
Ing. Ján Hric
Jazyk prednášky: SK
10:00 - 10:45

Synergie outsourcingu údržby

Vedúci údržieb, SIPRIN, s.r.o.
Ing. Martin Gregáň
Jazyk prednášky: SK
10:45 - 11:15

Prestávka na kávu a networking

11:15 - 12:00

Life management - údržba údržbára

Kouč / konzultant, bpi consulting, s.r.o.
Mgr. Henrich Chomist
Jazyk prednášky: SK
12:00 - 13:00

Obed

13:00 - 15:45

BLOK: Moderné trendy v údržbe

13:00 - 13:45

Moderné prístupy údržby v priemyselných podnikoch

Projektový manažér, IPA Slovakia, s.r.o.
Bronislav Balga
Jazyk prednášky: CZ
13:45 - 14:30

Údržba a hologramy = využitie rozšírenej reality v praxi

We Refactor IT
Jiří Tomek
Jazyk prednášky: CZ
14:30 - 15:00

Prestávka na kávu a networking

15:00 - 15:45

Integrácia prediktívnej údržby do priemyslu 4.0

Konateľ, M-D-J, spol. s r.o.
Ing. Ján Liguš, PhD.
Jazyk prednášky: SK
15:45 - 17:45

BLOK: Prediktívna údržba v praxi

15:45 - 16:30

Prediktívna údržba v praxi a jej prínosy

Vedúci údržby, BSH Drives and Pumps s.r.o.
Ing. Karol Hönsch
Jazyk prednášky: SK
16:30 - 17:00

Prestávka na kávu a networking

17:00 - 17:45

Monitoring stavu olejov a správna interpretácia výsledkov analýz - účinný nástroj znižovania poruchovosti

Technický manažér, AutoMax Slovakia, s. r. o.
Ing. Peter Jaška
Jazyk prednášky: SK
17:45 - 18:30

Prestávka na ubytovanie sa a networking

18:30 - 22:00

Večerný program s rautom

Streda 14. 03. 2018

09:00 - 11:00

Riadenie údržby a rozvoj ľudí, Moderné trendy v údržbe, Prediktívna údržba v praxi

Moderovaná diskusia s prednášajúcimi
11:00 - 11:30

Ukončenie prednáškovej a diskusnej časti. Organizačné pokyny k exkurzii

Ing. Ľudovít Boledovič, PhD. a Ing. Peter Kormanec
IPA Slovakia, s.r.o.

Exkurzia vo výrobnej spoločnosti

12:30 - 13:30

Spoločný presun autobusom z hotela

13:00 - 15:00

ANTOLIN TRNAVA s.r.o.

Miesta na exkurzie sú už obsadené. Pri potvrdení voľných miest budeme informovať účastníkov podľa poradia v akom sa prihlásili.
13:00 - 15:00

Boge Elastmetall Slovakia a.s.

Miesta na exkurzie sú už obsadené. Pri potvrdení voľných miest budeme informovať účastníkov podľa poradia v akom sa prihlásili.
13:30 - 15:30

PSA Peugeot Citroën Trnava

Miesta na exkurzie sú už obsadené. Pri potvrdení voľných miest budeme informovať účastníkov podľa poradia v akom sa prihlásili.

Počet účastníkov exkurzie je max. 125 osôb. Účasť na exkurzii je automaticky potvrdzovaná podľa dátumu prijatia prihlášky. 
Zmena programu vyhradená.