XIII. ročník Fórum praktickej údržbyMAREC 2025, Holiday Inn, TrnavaRegistrácia

"Príbehy údržby so všetkými výhrami i prehrami"

Od roku 2012 spája dvojdňová konferencia odborníkov a pracovníkov v oblasti údržby. Pravidelne v marci sa prídu inšpirovať od rečníkov aj medzi sebou navzájom.

Priestor na spracovanie dojmov, neformálnu diskusiu či nadviazanie nových pracovných kontaktov i priateľstiev, vytvorí večerný program, bodka za prvým dňom konferencie. Ten druhý ponúkne odpovede na otázky súvisiace s najčastejšími problémami, riadením a organizáciou údržby. Spoločne s vami vytvoríme moderovaný workshop – živú debatu s hosťami fóra.

Ľudovít Boledovič a Marián Hodas, moderátori

Moderátori

Ľudovít Boledovič - IPA SlovakiaĽudovít BoledovičKonateľ a projektový manažér, IPA Slovakia
Garant a moderátor Fóra praktickej údržby, ktoré pripravuje od začiatku v roku 2012 bez prestávky. Špecializuje sa na zavádzanie systémov riadenia údržby, ich optimalizáciu, rýchle pretypovanie strojov a liniek – SMED, analýzu a optimalizáciu procesov výrobných liniek. Skúsenosti zo stoviek projektov budovania útvarov údržby na Slovensku a v zahraničí odovzdáva každý rok zákazníkom formou projektov a tréningov ako TPM Expert, Manažér údržby Expert, Deň údržbárov.
Marián Hodas - IPA SlovakiaMarián HodasManažér údržby,
Marián Hodas sa úlohy moderátora Fóra zhosťuje ako manažér údržby s 18 ročnou praxou. Má dlhoročné skúsenosti z automotive a aktuálne i energetiky. Jeho profesionálnu stránku obohacujú skúsenosti s budovaním údržbárskeho tímu, s implementáciou nových metód prediktívnej údržby a procesov kontinuálneho zlepšovania. Okrem toho využíva pri svojej práci poznatky z rôznych projektov, pri definovaní štandardov konštrukcie nových technológií.

Čo vás čaká na Fóre praktickej údržby?

Prednášky z praxe
Odborná diskusia
Nové kontakty a komunita
Trendy a inšpirácie
Večerný program

GOLD PARTNER

PARTNERI

Staňte sa aj Vy naším partnerom

Mediálni partneri 

Napísali o konferencii

Odnáším si spoustu nápadu jak posunout náš systém o level výše, tak abychom mohli s klidným srdcem říci, že máme systém údržby moderní firmy.
Miroslav Stryk ZLKL ,
Stretnutie ukazuje možnosti, trendy, je to možnosť ako získať informácie a kontakty. Každý rok som niekoľko nápadov implementoval v našej firme.
Karol Hönsch BSH Drives and Pumps ,
Fórum praktickej údržby je jedno z mála profesních setkání pracovníků z oblastí údržby vždy prinášající nové prvky inspirace směreni do budoucnosti.
Petr Matějíček Kovárna VIVA,
Holiday Inn Trnava
Hornopotočná 5
917 01 Trnava